Delovanje Mariborske podružnice
V okviru redne dejavnosti in skozi različne socialno zdravstvene programe ZMSS podružnica Maribor realizirala naslednje aktivnosti:

Uradne ure in telefon:
Dežurstvo poteka na Trubarjevi 15 v Mariboru,  vsak torek v mesecu od 16. do 18. ure. Med dežurstvom deluje društveni telefon 02/ 25 25 223 ali 070/633319.
Dežurstvo je namenjeno predvsem novim članom in vsem ostalim obolelim za MS, da se informirajo in osveščajo o njihovi neprijetni bolezni. Novemu članu se ob včlanitvi zaupa telefonska številka njegovega poverjenika, ki ga lahko pokličejo kadar koli, ko rabi nasvet ali pomoč.


Ker je društveni prostor  namenjen tudi druženju se nas ob torkih zbere tudi do 15 članov, da izmenjujemo mnenja ali se le preprosto pogovarjamo.

Pomoč poverjenikov za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS
Program je namenjen preprečevanju izoliranosti naših članov in k izboljšanju kvalitete življenja predvsem težkih invalidov z MS. Preko celega leta smo poverjeniki v stalnem kontaktu z vsemi tistimi težkimi invalidi in njihovimi svojci, ki potrebujejo pomoč. Na  ugotovljeno stanje poverjenikov v dogovoru s predsednikom, ter s strokovnim nasvetom uslužbencev ZMSS pravočasno ukrepamo in pomagamo posameznemu članu iz stiske. Poverjenik zato najbolje osebno pozna vsakega svojega člana. Svetuje in priporoča programe, ki so jim namenjeni. Namen teh programov je ohranitev oziroma izboljšanje kvalitete vsakdanjega življenja. Poskrbi za tiste težke invalide z MS, ki so nastanjeni v domačem okolju in tudi za člane, ki se nahajajo v domovih za ostarele. Če ne gredo težki invalidi z MS  na obnovitveno rehabilitacijo jim svetuje, da imajo možnost z manjšim doplačilom do večkratne masaže.
Poverjeniki podružnice Maribor, ki smo tudi sami oboleli za MS smo: Stanko Tašner, Cvetka Kretič,Sabina Skaza,Simona Ferlin in Kristina Hvalec. V lanskem letu nas je zapustil dolgoletni poverjenik Stanko Rauter, del njegovega poverjeništva smo prevzeli že zadolženi poverjeniki.
Teritorialno pokrivamo naslednje občine: Maribor, Ruše, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Šentilj, Pesnica, Duplek, Starše, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Pragersko, Poljčane, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Slivnica-Hoče, Kungota in Miklavž na Dravskem polju.

Teden multiple skleroze (osveščanje, obveščanje in informiranje javnosti)
Združenje multipli skleroze Slovenije si prizadeva že vrsto let informirati, osveščati in obveščati javnost o naši bolezni MS. Zadnji teden v maju se odvija t.i. »Teden multiple skleroze«. Namenjen je informirati javnost o naši bolezni in o problemih, ki jih povzroča tako osebam z MS, kakor tudi našim svojcem. Seznanjamo jih tudi z informacijami o vseh novostih, povezanih z našim zdravljenjem.
Podružnica Maribor je lani imela postavljeno stojnico v trgovskem centru Qlandija v Mariboru. Na stojnici smo imeli predvsem različne promocijske materiale (zloženke, brošure in časopise), ki smo jih delili mimoidočim. Mimoidoče obiskovalce smo obveščali in osveščali o perečih problemih, ki nastajajo zaradi multipli skleroze, o možnih načinih pomoči, ki jo lahko nudimo osebam z MS.

Qlandija »Teden multiple skleroze« maj 2010
Zaradi večje osveščenosti smo se pojavili s člankom v časopisu Večer. Predsednik Stanko Tašner je spregovoril na radiju Pohorje, podpredsednica  Slavica Jaušovec pa na radio Maribor in Radio Slovenske gorice.
Z boljšo informiranostjo in poznavanjem bolezni multiple skleroze, želimo preprečiti izoliranost naših članov ter njihovih svojcev.

Predavanje
V Podružnici Maribor običajno izpeljemo predavanje v okviru občnega zbora. Ob taki priložnosti se nas na enem mestu zbere največje število članov na enkrat, na enem mestu.  S tem omogočimo, da lahko vsak zainteresirani pride do prvih informacij za izboljšanje svojih zdravstvenih težav (osveščanje in obveščanje). Lansko leto sta nam predavala psihiater Jožef Kociper, dr. med., in nevrologinja prim.dr. Beatrika Končan Vračko, dr. med. Letošnje leto pa nevrologinja doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. in urolog  Gregor Hlebič, dr. med.     Pozneje so našim članom tudi individualno svetovali.

Vadba za invalide z MS
Ob spoznanju, da zaradi bolezni multiple skleroze osebe z MS spremenimo svoj življenjski slog in svoje navade, smo si v podružnici Maribor prizadevali odpraviti težave z organiziranjem vadbe. Namen progama je premagovanje izoliranosti, vzpodbujanje k celoletni vadbi in ohranjanju psihofizičnih sposobnosti ter kondicije. S tem smo naše člane vzpodbudili, da se preko celega leta aktivno ukvarjajo z vajami, ki so najbolj primerne za invalide z MS. Vadbo vodi naša aktivna članica Kristina. Z njeno pomočjo izvajamo primerne vaje, ohranjamo in izboljšujemo zdravje, ter nazadnje si privoščimo prijetno, predvsem koristno izrabo prostega časa. Sam rezultat vadbe je redno izvajanje vaj, ki so zelo pomembne za ohranitev in izboljšanje kvalitete življenja z MS.  

Športne aktivnosti
Tudi cilj tega programa je vzpodbujati udeležence k ohranjanju psihofizičnih sposobnosti ter k športni kondiciji. Namen progama je druženje k sebi enakimi. Prednost imajo težko gibalno ovirani invalidi.
S športnimi in rekreacijskimi aktivnostmi, primerni za multiplo sklerozo, ohranjamo invalidi - športniki kondicijo in krepimo preostale funkcionalne sposobnosti. S tem programom ne vzpodbujamo samo fizičnih aktivnosti, temveč pomagamo posameznikom pri vključevanju v okolje in pri potrjevanju njegove samozavesti.
Na podlagi športnega koledarja ZMSS po naših podružnicah izvajamo izbirna tekmovanja preko celega leta. V začetku leta ponavadi začnemo s pripravo na streljanje  s serijsko zračno puško in pikadom. Streljanje potekalo dvakrat tedensko na prometni šoli v Mariboru, pikado pa na sedežu podružnice ob uradnih urah. Najboljši predstavniki se nato udeležijo državnega prvenstva, ki poteka na strelišču v Ljubljani.   

                Kristina je ujela največjo ribo 2009

Naši strelci na Ljubljanskem strelišču 2010
Spomladi pričnemo z treningi v balinanju, da smo v jesenskem času pripravljeni na izbirno tekmovanje. Izide rezultatov iz izbirnega tekmovanja športni referenti podružnic posredujejo športni komisiji Združenja. Ta organizira tekmovanja na državni ravni.

V toplih mesecih se izvaja tekmovanje v športnem ribolovu. Tega tekmovanja se ponavadi udeležili 5 naših članov. Skoraj bi izpustili naše šahiste.

 

Tečaj nordijske hoje
Na pobudo nekaterih članov podružnice Maribor in po zgledu invalidov MS v tujini smo se v sodelovanju z Zvezo za Nordijsko hojo Slovenije in v dogovoru z združenjem MS Slovenije odločili organizirati tečaj nordijske hoje za vse člane podružnice, tudi težje gibljive.
Tečaj so vodili mednarodno licencirani inštruktorji, ki so na uvodnem srečanju prilagodili tempo izvedbe zmožnostim posameznika obolelega za multiplo sklerozo. Nordijska hoja je idealna gibalna terapija tudi za invalide MS.  Z vadbo ne krepimo le mišičevja, ampak uskladimo tudi delovanje rok in nog. Tečaj je bil organiziran lansko leto v mesecu maju in juniju. Udeležilo se ga je 16 članov podružnice. Namen tečaja je bilo druženje v naravi (mestni park), pod budnim očesom in pomočjo inštruktorjev. Z  njihovo pomočjo smo si pridobiti znanje in veščine kako olajšati vsakdanji korak za lastno zdravje. Razveseljivo je, da so se nordijske hoje udeležili tudi težje gibljivi člani.

Nordijska hoja naših članic 2010

Socialno zdravstveni programi ZMSS
Združenja MS Slovenije uspešno izvajala socialno zdravstvene programe, ki nam omogočajo čim daljšo samostojnost in dejavnost, kljub bolezni MS. Člani podružnice Maribor se vključujemo v številne programe Združenja za ohranjanje zdravja. Te programe izvajamo v domačem okolju in v posebnih centrih MS.

Izvajanje socialno zdravstvenih programov ZMSS v posebnih centrih
Največ članov koristi program obnovitvene rehabilitacije. Zdravstvene in zdraviliške usluge uporabljamo v Naravnem zdravilišču Topolšica ali Zdravilišču Laškem. S tem nam je dana možnost izboljšanja naše telesne kondicije in izboljšanje zdravstvenega stanja. Bivanje v zdraviliščih blagodejno vpliva na naše dobro počutje. Navezovanje  stikov z ostalimi obolelimi in izmenjava medsebojnih izkušenj pa pripomore k večji osveščenosti o sami bolezni. Vsak najtežji invalid, ki živi doma s svojo družino ima pravico zaprositi Združenje, da mu omogoči na vsakoletno rehabilitacijo spremstvo svojca.
V programu ohranjevanja zdravja se iz podružnice Maribor vsako leto udeležili manj članov. Vzrok temu je delno doplačilo stroškov zdraviliškega zdravljenja in bivanja v zdravilišču. Lansko leto je Združenje prispevalo polovico vsote. V letošnjem leto se bo prispevek še zmanjšal, zaradi nastale finančne stiske. Člani, ki se udeležujemo programa ohranjanja zdravja smo Združenju hvaležni za vsako doplačilo in pomoč pri ohranjanju našega zdravja.
Ankaran –naš Elvis 2010
Pravo nasprotje je program družinske rehabilitacije, kjer je vsako leto večje povpraševanje po objektih ZMSS - Ankaran, Funtana in Podčetrtek. Zagotovo na to vpliva tudi čas dopustov in udobna nastanitev s svojimi svojci in prijatelji v objektih Združenja.

Izvajanje socialno zdravstvenih programov ZMSS v domačem okolju
Namen programov je zmanjševanje izoliranosti in odpravljanje prevelike odvisnosti od okolja v katerem živimo. Zaradi naše bolezni se nam konstantno slabša predvsem gibalna sposobnost, ki je tudi najbolj opazna. Kljub napredujoči bolezni moramo čim dlje ohranjevati normalen način življenja. Ostati moramo telesno dejavni. Dobro bi bilo, med katere spadam tudi sama, da bi poskrbeli za ustrezno telesno težo, da nas le-ta ne bi dodatno ovirala pri gibanju.
Zaradi tega smo se lansko leto v podružnici odločili za nordijsko hojo. Z medsebojnem dogovorom jo nadaljujemo med časom dežurstva v našem mestnem parku. Želimo si tudi izvedbo skupinskega plavanja, mogoče bo izvedljivo med tekom leta. Da bi se ohranilo ali izboljšalo naše zdravstveno stanje pod vodstvom naše Kristine Klein redno izvajajo vaje primerne za nas bolnike z MS na osnovni šoli Gustava Šiliha. Vsi ti dejavniki nam zelo pomagajo vzdrževati telesno in psihično zdravje. Za našo bolezen MS je zelo pomembno, da sami presodimo in odločimo, kaj nam korist in kaj škoduje. Zato se moramo naučiti opazovati samega sebe in pravočasno ukrepati.
Program Združenje ponuja tudi obiske na domu pri težje gibljivih in negibljivih bolnikih MS. Preko poverjenika so seznanjeni in informirani o vseh novostih povezanih z zdravljenjem in dogajanjem na društvu. Poskušamo jim pomagati in tako preprečiti izoliranost in ohraniti čim večjo samostojnost. Težkim invalidom svetujemo in pomagamo pri prilagajanju njihovega bivalnega okolja, ter povezave z širšim okoljem, v katerem bivajo. Zaradi progresivne narave MS, ki nam pogosto poslabša gibalne sposobnosti imamo osebe obolele z MS pogostokrat problem, kako odpraviti arhitekturne ovire. Torej težje gibljivim in negibljivim bolnikom pogostokrat povzročajo arhitektonske ovire velike preglavice. Ovire se pričnejo že doma, še huje pa je izven doma. Z arhitekturnimi prilagoditvami bi nam bilo omogočeno boljše gibanje, katero je vedno povezano z večjo vsoto denarja. Na srečo nam Združenje finančno pomaga pri odpravljanju ovir v našem bivalnem prostoru. Te ovire so pragovi, klančine, dvigala, prilagojene WC školjke, zamenjava kopalne banje z tuš kabino ipd.
Pri težkih invalidih pogostokrat nastopijo težave z prevozom. Pri organizaciji prevoza invalidov do javnih ustanov poskrbi poverjenik ali predsednik  s pomočjo Združenja. Na ta način pomagamo našim težkim invalidom rešiti problem povezan s prevozom. Prednost pri izvajanju pomoči imajo predvsem tisti težki invalidi, ki potrebujejo prevoz s specialnim vozilom in socialno ogroženi člani/ce.
V zadnjem obdobju je v Mariboru omogočena raba javnega prevoza s tremi prilagojenimi avtobusi za težje gibljive osebe in invalide z vozički. Mestna občina Maribor pa še mora poskrbeti za neprilagojena postajališča. Ta povzročajo invalidnim osebam pri vstopu in izstopu iz javnega prevoznega sredstva še mnogo preglavic. Tudi dostop do občinske zgradbe, do javnih telefonskih govorilnic, sanitarij in ostalih javnih prostorov (železniška postaja) je še zmeraj onemogočen.
Vsak iz med nas se kdaj nahaja v čustveni stiski in takrat mu je potrebno pomagati. Naše obolenje MS to stisko še poglobi. Zato je dobrodošel program svetovanje, kjer imajo prednost socialno ogroženi člani in članice, ki izražajo hujšo čustveno stisko. Član/ca, ki potrebuje pomoč se preko poverjenika obrne na našo sekretarko Špelo na Združenju, ki je kot socialna delavka vedno pripravljena priskočiti na pomoč. S tem se prepreči socialna stiska posameznika in zagotovi socialna varnost. Pri finančni stiski pa imajo prioriteto socialno ogroženi težki invalidi, ki si sami ne morejo plačati razlike med ceno tehničnega pripomočka, ki ga zagotavlja ZZZS in realno ceno tega pripomočka na trgu. Z uporabo ustreznih tehničnih pripomočkov se tudi bistveno izboljša kvaliteta življenja oseb z multiplo sklerozo kar nam je poglavitni cilj.

Združenje prireja izobraževalne seminarje za osebe, ki so šele izvedele, da imajo multiplo sklerozo, za mlajše osebe z MS, za družinske člane bolnikov in za ljudi, ki jim pomagajo. Poglavitni cilj je, da nove člane po začetnem šoku ob postavitvi diagnoze zopet pripravimo k optimističnemu pogledu na nadaljnje življenje. Na teh seminarjih posredujejo znanje in izkušnje, ki jim pomagajo razumeti bolezen in posebne potrebe, ki so njene posledice. Svetujemo jim, da se vključijo v različne programe Združenja, ki so jim na voljo in jim pomagajo. Na seminarje povabimo tudi strokovnjake iz različnih področij, da nam svetujejo kako premagati življenjske probleme povezane z boleznijo MS. Poleg tega vsak na novo diagnosticiran član prejme na dom knjižice z različnimi informativnimi vsebinami, ki mu pomagajo, da se znajde v novonastali situaciji.

Osebe z MS si želimo in upamo, da se čim dlje obdržimo na nogah, da lahko poskrbimo sami zase, da premagujemo arhitektonske ovire, ki nam onemogočajo normalno gibanje in da lahko komuniciramo tako z ožjo, kakor tudi s širšo okolico. Zaradi naših specifičnih potreb, ki nam jih povzroča bolezen je potrebno ohraniti normalen način življenja in ostati čim dlje aktiven. Naši in programi Združenja so nam do sedaj to tudi omogočali, upamo, da bo tako tudi v bodoče.

Sprva me obup je stresal,
češ, kdo naj prenese to?
sem vendar vse prenesel –
Ne vprašujte le, kako!
Heinrich Heine – (Nemški pesnik, ki je bolehal za multiplo sklerozo)

UO Mariborske podružnice ZMSS
Slavica Jaušovec