logo

Združenje Multiple skleroze Slovenije
Mariborska podružnica

Trubarjeva ulica 15,2000 Maribor
TEL.: 02/252-52-23
Email: zmss.maribor@gmail.com

URADNE URE:
vsak torek v mesecu med 16–18 uro

 

VODSTVO PODRUŽNICE

PREDSEDNICA PODRUŽNICE

Cvetka Kretič GSM:070-163868

POVERJENIKI

  • Snežana VEBER
  • Cvetka KRETIČ
  • Marija FERK
  • Sabina SKAZA
  • Simona FERLIN
  • Kristina HVALEC

ŠPORTNI REFERENT

  • Kristina HVALEC

Združenje multiple skleroze Slovenije (ZMSS) –Mariborska podružnica


Združenje multiple skleroze Slovenije (ZMSS) je nacionalna reprezentativna invalidska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1973 v Kočevju. Želja takratnih ustanoviteljev je bila, da se oboleli za multiplo sklerozo (MS) v Sloveniji združijo, medsebojno povežejo in pomagajo pri reševanju socialnih in zdravstvenih težavah. S časoma je skoraj vsaka slovenska regija dobila svojo podružnico. Ocenjuje se, da je na svetu obolelih za MS približno dva milijona ljudi, v Sloveniji približno 3000, od tega je 2200 oseb včlanjenih v Združenje MS Slovenije, ki imajo potrjeno diagnozo (izvid specialista) - multipla skleroza.
Zaradi boljšega izvajanja socialnih in zdravstvenih programov namenjenim osebam obolelih za MS deluje v Sloveniji 16 podružnic. Ena izmed njih je Mariborska podružnica, ki je bila ustanovljena leta 1988  in šteje 225 članov. Članstvo podružnice je glede na starost, kategorijo invalidnosti, stopnjo telesne okvare zelo raznolika, tako kot je raznolika tudi multipla skleroza sama.Zaradi naših specifičnih potreb po izboljšanju socialnih, psihofizičnih in zdravstvenih stanj se izvaja osemnajst socialno zdravstvenih programov. Ti programi imajo predvsem namen  preprečevanja izoliranosti težkih invalidov. Za vse ostale bolnike z MS, da se ohrani oziroma izboljša kvaliteta vsakdanjega življenja.


Zapisala Slavica Jaušovec

Zgodovina podružnica Maribor

Ustanovni občni zbor podružnice MS Maribor je bil 09.04.1988 v Hotinji vasi. Nanj je bilo vabljenih 60 članov, od katerih se je zbora udeležilo 13 članov. Prav tako je bil na tem občnem zboru predsednik Združenja g. Alojz Ješelnik in prim. dr. Beatrika Končan- Vračko. Na tem občnem zboru je bil za predsednika podružnice Maribor izvoljen Ivo Drofenik v odbor podružnice pa so bili izvoljeni: Jožica Kusič, Irena Zupančič, prof. Ivan Janko, dr. Andrej Čepon in Anton Jež. Število članov je z leti naraščalo. V podružnici je bila prva poverjenica Jožica Kusič. Ivo Drofenik je bil predsednik podružnice do leta 1995 ko je postal nov predsednik podružnice Anton Jež. Ko je prevzel vodstvo podružnice Anton Jež je bilo v podružnico že včlanjenih 120 članov. Delo v podružnici je potekalo po zastavljenih ciljih, ki smo jih pridno izpolnjevali . Naša poverjenika g. Stanko Rauter in g. Stanko Tašner sta dvakrat letno obiskovala naše težje gibljive člane. V naši podružnici so se začele tudi športne dejavnost kot so pikado, balinanje. Prvi športni referent v podružnici je bil g. Anton Jež in to 7 let na kar je to vlogo prevzel g. Stanko Tašner vse do leta 2005 ko ga je nasledil športni referent Božidar ZERNKO, od leta 2009 pa je športna referentka Kristina HVALEC.
Anton Jež je bil predsednik podružnice do leta 2009.
Danes naša podružnica šteje 225 članov in obsega 16 občin iz katerih so v našo podružnico vključeni člani. Podružnica ima 3  poverjenice, ki obiskujejo naše težko gibljive člane in jim pomagajo pri reševanju njihovih težav (organizirane masaže na domu, pomoč pri pripomočkih  za inkontinenco). Za gibljive člane pa imamo organizirano skupinsko razgibavanje. Aktivno sodelujemo tudi z območnim RK Maribor, ki nam vedno priskoči na pomoč.  Tudi športna aktivnost se je lepo razvija z leti in sedaj naši člani športniki dosegajo lepe rezultate kar kaže tudi to, da smo že nekaj let v samem vrhu najboljših podružnic.

To je kratka kronologija 20 let delovanja naše podružnice.